Μετά τις αρχικές συνεννοήσεις και την απόφαση για την ανάγκη ίδρυσης ενός Βορειοελλαδίτικου Θεσμού που θα εκπροσωπεί τα ηγετικά και διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, το αρχικό καταστατικό υπογράφεται από 28 ιδρυτικά μέλη, από όλους τους τομείς της διοίκησης, της παραγωγής και της εκπαίδευσης.

Λόγω των περιορισμών της πανδημίας η λήψη των φυσικών υπογραφών έγινε με περιφορά των ιδρυτικών εγγράφων της Εταιρείας, που διήρκεσε σχεδόν τρείς μήνες.

Στη συνέχεια το Ιδρυτικό Καταστατικό υποβλήθηκε στο Ειρηνοδικείο από τον νομικό σύμβουλο και μέλος της Εταιρείας κ. Απόστολο Παπαδόπουλο.

Δείτε το καταστατικό