Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αρ. 174 Σ/2021 Διάταξή του επικύρωσε το Καταστατικό και αναγνώρισε το Σωματείο με την Επωνυμία «Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Βόρειας Ελλάδας».

Στη συνέχεια το Ιδρυτικό Καταστατικό υποβλήθηκε στο Ειρηνοδικείο από τον νομικό σύμβουλο και μέλος της Εταιρείας κ. Απόστολο Παπαδόπουλο.