Το πλαίσιο

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι πολυσυλλεκτικοί και συμπεριληπτικοί χώροι εργασίας, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των οργανισμών. Η ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας συσχετίζεται θετικά με βελτιωμένες συνολικά επιδόσεις, και επιτυγχάνεται όταν οι εργαζόμενοι/-ες έχουν πρόσβαση και απολαμβάνουν τις ίδιες ανταμοιβές, πόρους και ευκαιρίες ανεξαρτήτως φύλου. Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο ως προς την ισότητα των φύλων τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, την υγεία και τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να επικρατεί. Οι γυναίκες συνεχίζουν να κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες, έχουν λιγότερες πιθανότητες να προχωρήσουν τη σταδιοδρομία τους και να αναλάβουν θέσεις ευθύνης. Ταυτόχρονα, οι άνδρες έχουν λιγότερη πρόσβαση σε φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές. Έτσι, ο στόχος της ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας είναι η ισότιμη μεταχείριση και η παροχή ίσων ευκαιριών για όλους και όλες.

Ο σκοπός

Το Ινστιτούτο Ισότητας της ΕΔΕΒΕ έχει ως κύριο σκοπό την ενίσχυση της κουλτούρας της συμπερίληψης και της ισότητας στο εργασιακό περιβάλλον με έμφαση στην ισότητα των φύλων. Δηλαδή τη δυναμική και ουσιαστική προώθηση της ισότητας με σκοπό την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων, των στερεοτύπων και ανισοτήτων, και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης.

Προωθεί δράσεις, όπως συνέδρια, ημερίδες, συζητήσεις, εργαστήρια κλπ με στόχο:

  • τη μελέτη και έρευνα
  • την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
  • ανάδειξη καλών πρακτικών
  • την προβολή και διάδοση
  • την εκπαίδευση και επιμόρφωση
  • την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ατόμων, ινστιτούτων φορέων και οργανισμών.

Σε ποιους/-ες απευθύνεται

Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων όλων των διοικητικών επιπέδων καθώς και σε επιχειρηματίες, μέλη της ΕΔΕΒΕ, που είναι ευαισθητοποιημένα και έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων δράσης που αφορούν στη συμπερίληψη, στο σεβασμό στη διαφορετικότητα, στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και σε θέσεις ευθύνης καθώς και στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης.