Στο πλαίσιο των γενικότερων σκοπών της ΕΔΕΒΕ, δηλαδή της μελέτης, προώθησης, προβολής και διάδοσης των σύγχρονων αρχών του Μάνατζμεντ στη Βόρεια Ελλάδα, λειτουργούν Ινστιτούτα τα οποία επιδιώκουν την προώθηση και προβολή των στόχων αυτών και του έργου της Εταιρείας μεταξύ των στελεχών – Μελών τους. Η επιδίωξη αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσα από Συνέδρια, Ημερίδες, Συζητήσεις, όπως επίσης και με την αποστολή άρθρων, βιβλίων, μελετών, κ.λ.π προς τα Μέλη του.

Ινστιτούτο Μάρκετινγκ

Ινστιτούτο Οικονομικής Διοίκησης

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ινστιτούτο Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και Ανάπτυξης Ηγεσίας

Ινστιτούτο Διοίκησης Παραγωγής

Ινστιτούτο Πολιτισμού και Τουρισμού

Ινστιτούτο Ισότητας

Στείλτε μας ένα μήνυμα

Γρήγορη επικοινωνία

Γρήγορη επικοινωνία