Στις 26 Μαϊου 2023 η ΕΔΕΒΕ συμμετείχε δυναμικά στην έκθεση τεχνολογίας BEYOND με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού και τον Πρόεδρό του Θανάση Ιατρόπουλο.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε ως parallel event της BEYOND στις εγκαταστάσεις της Helexpo ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, αναλύθηκε το επίκαιρο θέμα:

«Η Δύναμη της Διοίκησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Management): Ξεκλειδώνοντας την Αποτελεσματικότητα και την Παραγωγικότητα στις Επιχειρήσεις»

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την παρουσίαση της μεθοδολογίας και των τεχνολογιών του Business Process Management (BPM) από τον κ. Αναστάσιο Γούναρη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ)

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση εφαρμογών και περιπτώσεων χρήσης του BPM από τον κ. Σπύρο Σκολαρίκη, CEO της εταιρείας Comidor.

Ακολούθησε συζήτηση με τους εισηγητές και το κοινό με συντονιστή τον κ. Θ. Ιατρόπουλο.

Τα θέματα που τέθηκαν μεταξύ άλλων ήταν :

• Τι έχει να προσφέρει το BPM σε μία ελληνική επιχείρηση

• Πώς το BPM επεκτείνει χωρίς να αντικαθιστά τεχνολογίες ERP και αυτοματοποίησης διεργασιών (process automation)

• Πώς εφαρμόζεται στην πράξη και με ποιες τεχνολογίες

• Ποιες είναι οι δυσκολίες και προσκλήσεις ενσωμάτωσης του BPM σκεπτικού

Συμπερασματικά, το BPM είναι κατάλληλο για μεγάλες και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Εάν εφαρμοστεί, η επιχείρηση πλέον οργανώνει τις λειτουργίες της με τρόπο που βελτιώνει την αποτελεσματικότητά της καθώς η αυτοματοποίηση μιας υφιστάμενης μη αποδοτικής διαδικασίας δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα. Επομένως πρέπει οι επιχειρήσεις να εξετάσουν τι θέλουν να επιτύχουν, εφαρμόζοντας μεθοδολογίες BPM και ύστερα να προχωρήσουν στο σχεδιασμό των διαδικασιών και στην αυτοματοποίησή τους.

Επίσης, το ενδιαφέρον του κοινού εστιάστηκε στην αναφορά ότι είναι σκόπιμη η συμμετοχή και των πελατών στον κύκλο ζωής της διαδικασίας καθώς τους αφορά. Εξάλλου, η ίδια η διαδικασία πλέον προωθείται ως προϊόν από πολλές επιχειρήσεις.