Την Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης η 2η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Εταιρείας, με μεγάλη συμμετοχή, με αποτέλεσμα να έχει καταστατική απαρτία και να προχωρήσει σε οριακές τροποποιήσεις του Καταστατικού. Αυξήθηκε η θητεία του (επόμενου) Διοικητικού Συμβουλίου από 3 σε 4 έτη και οι θέσεις των Αντιπροέδρων κατά μία.