20 Δεκ 2021

Η Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συγκλήθηκε την 20η Δεκ 2021 με φυσική παρουσία των μελών στην αίθουσα Allegro του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Σε αυτήν πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2021 – 2024.