25 Οκτ 2021

Θεσσαλονίκη, 26 Οκτωβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συγκρότηση σε Σώμα του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Συνήλθε την 25η Οκτωβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της πρώτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βόρειας Ελλάδας και συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Απόστολος Αιγυπτιάδης

Α΄ Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Ιατρόπουλος

Β΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ρουκάς

Γ΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Τσίκουλας

Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Καραχάλιος

Ταμίας: Αθανάσιος Κουτσιμανής

Μέλος: Εβίτα Γκαντίνα

Μέλος: Χριστίνα Καραμίχου

Μέλος: Δημήτριος Μίσσας

Μέλος: Νικόλαος Μπρουζιώτης

Μέλος: Κωνσταντίνος Χρήστου

Η εκλεγείσα Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τις κυρίες:

1. Αικατερίνη Σαρρή

2. Ιφιγένεια Βλαχογιάννη

3. Μαρία Πουλουκτσή