Τις νέες προοπτικές που ανοίγουν με την εμφάνιση του Metaverse, τόσο για τον καθένα μας όσο και για τις επιχειρήσεις, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Βόρειας Ελλάδας (ΕΔΕΒΕ) και ειδικότερα το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024, με θέμα “Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το Metaverse” στο πλαίσιο του 32ου Money Show που διεξήχθη στις 9-11 Φεβρουαρίου 2024 στο Hyatt Regency Hotel στη Θεσσαλονίκη.

Το θέμα ανέπτυξε ο Καθηγητής Μαρίνος Θεμιστοκλέους, Associate Dean, School of Business, Department of Digital Innovation, Director of the Institute For the Future (IFF), University of Nicosia. Αναφέρθηκε στις τεράστιες οικονομικές προοπτικές που δημιουργούνται και στο όφελος όσων αντιληφθούν εγκαίρως ότι σε μερικά χρόνια η παρουσία των επιχειρήσεων στο Metaverse θα είναι απαραίτητη. Αναφέρθηκε επίσης στα πλεονεκτήματα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για τη δημιουργία περιεχομένου στο Metaverse αλλά και στους κινδύνους που υπάρχουν εάν κάποιος υποκλέψει την εικονική ταυτότητά μας στο Metaverse.

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με εκπρόσωπους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης και ειδικούς στα αντικείμενα του ΑΙ.

Μαζί με τον κ. Θεμιστοκλέους, στη συζήτηση συμμετείχαν ο κ. Σωτήρης Καραγιάννης, Chief Innovation Officer, AI expert της SPACE HELLAS S.A., ο κ. Μιχάλης Παπαμιχαήλ, General Director της Cyclopt και ο . Σάββας Τορτοπίδης, General Manager της ΜΙΚ3 S.A..

Συζητήθηκαν τα πλεονεκτήματα της παρουσίας στο Metaverse, οι κλάδοι που αφορά, από τις λιανικές πωλήσεις, την οικονομία, μέχρι τον τουρισμό και την ψυχαγωγία. Υπάρχουν βέβαια και ηθικά διλήμματα που πρέπει να εξεταστούν με προσοχή και θέματα ασφάλειας (IT Security). Αναφέρθηκαν οι τεράστιες δυνατότητες του ΑΙ στην επίλυση καθημερινών ζητημάτων για τα οποία σήμερα απασχολούνται πολλά στελέχη σε μια επιχείρηση. Και αυτό δεν αφορά μόνο μεγάλους οργανισμούς αλλά είναι εφικτό σε κάθε μεσαίου μεγέθους Ελληνική επιχείρηση. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήρθε για να καταργήσει θέσεις εργασίας αλλά οι επιχειρήσεις θα πρέπει να φροντίσουν μέσα από προγράμματα βελτίωσης ή αναδιάταξης των δεξιοτήτων των εργαζομένων να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν ώστε να ασχοληθεί με πιο παραγωγικές και καινοτόμες δράσεις. Ο δρόμος προς το ΑΙ και το Metaverse απαιτεί σχέδιο και γνώσεις. Εάν γίνει σωστά και στον κατάλληλο χρόνο, θα προσφέρει στις επιχειρήσεις που θα το τολμήσουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.