Μια διαδικτυακή εκδήλωση για τη στρατηγική των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

16 Φεβ 2022

Το ICBS Thessaloniki Business College, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και η Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδας διοργάνωσαν την διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα “Η Στρατηγική των ΜμΕ στο Πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης”

Η 4η βιομηχανική επανάσταση αποτελεί μια πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα και μια μεγάλη ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ένα νέο επιχειρησιακό τοπίο αναδύεται, το οποίο αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων και πρώτιστα τις ΜμΕ που αποτελούν και τον εθνικό κορμό. Οι ηγέτες των επιχειρήσεων, οφείλουν να προσαρμοστούν στην νέα πραγματικότητα και να ευθυγραμμίσουν την στρατηγική τους στα νέα δεδομένα. Νέα παραγωγικά πρότυπα, θα δημιουργήσουν την βάση για την επιβίωση και την αναζωογόνηση της Ελληνικής Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας.

Σ’ αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό webinar συζητήθηκαν κομβικά ερωτήματα όπως:

Πώς επηρεάζεται ο σχεδιασμός της στρατηγικής;

Πώς επηρεάζονται οι Μικρομεσαίες Ελληνικές Επιχειρήσεις;

Ποια προβλήματα αναδύονται;

Πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν;

Ποια τα συστατικά της νέας στρατηγικής;

Τρεις καταξιωμένοι επιχειρηματίες και CEO, φώτισαν το σύνθετο και ιδιαίτερα σοβαρό θέμα της νέας στρατηγικής μιας ΜμΕ:

Δημήτρης Λακασάς, CEO της Olympia Electronics A.E.

Γεώργιος Τσίκουλας, Οικονομολόγο, Αντιπρόεδρο ΕΔΕΒΕ

Βασίλης Κεχαγιάς, “Κεχαγιάς Β. & Λ. Ο.Ε. – Superalloys Engineering”, Μέλος Δ.Σ. του ΒΕΘ