Η Εταιρεία αποτελεί μια νέα σελίδα στην παλιά και λαμπρή ιστορία του μάνατζμεντ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι ιδρυτές της, προερχόμενοι από μερικές από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις προϊόντων και υπηρεσιών του χώρου, συνενώσαμε τις δυνάμεις μια για να δημιουργήσουμε ξανά ένα φορέα που να εκπροσωπεί τα στελέχη διοίκησης των επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα.

Ένα φορέα που να βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με τις επιχειρήσεις και τη συλλογική τους εκπροσώπηση, αλλά και τους δημόσιους και αυτοδιοικητικούς φορείς και με την κοινωνία, εκφέροντας το λόγο, τις απόψεις και την εμπειρία των μάνατζερς.

Η Εταιρεία μας είναι ανοιχτή στο σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας και σας προσκαλεί να γίνετε κι εσείς συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας.